Monthly Archives: Tháng Mười Một 2021

Bài phản hồi thông tin cho các đơn vị báo chí

second home BL

Trong thời gian qua, nhiều đơn vị báo chí liên tục đăng tải một số nội dung phản ánh không đúng sự thật, thiếu khách quan, gây ảnh hưởng đến uy tín của Khải Hưng Corp, ảnh hưởng đến quyền lợi của những khách hàng và hộ dân có liên quan. Khải Hưng Corp xin […]

Liên hệ tư vấn